DVR 5EN1 H265 4ch 5M-N/1080P@8ips +2IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

Ref: 23462 Modelo: XVR5104C-I3