Kit "B" WIFI WiComm Pro Risco. Central+Módulo WIFI+Mando+PIRCAM+Contacto

  • Kit "B" WIFI WiComm Pro Risco con sirena

  • Central WiComm Pro RW332M80000B  

  • Mando Panda 4 botones RWX332KF800A 

  • Contacto Magnético RWX780868M3B 

  • Módulo WiFi RW33200W000A

  • Detector eyeWAVE PIRCAM RWX95CMP800C