DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N@8ips +8IP 6MP 1HDMI 1HDD AI

Ref: 23262 Modelo: XVR5116HS-I2